Uszlachetnianie

Proces uszlachetniania

Proces uszlachetniania powinien być dokładnie opisany w uzyskanym pozwoleniu na uszlachetnianie czynne lub uszlachetnianie bierne.

Procedura uszlachetnienia czynnego umożliwia stosowanie różnych wariantów procedury w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa oraz stosowanych rozwiązań ekonomicznych lub też prawnych wynikających ze zobowiązań wnioskodawcy. 

Nieodzownym elementem uzyskania pozwolenia jest dokładne i precyzyjne opisanie procesu przetwarzania obejmującego materiały, komponenty, prace dodatkowe oraz wyliczone współczynniki produkcyjne, przetwarzanych materiałów lub komponentów na różnych etapach przetworzenia.  Daje to podstawę do całkowitego rozliczenia przy zamknięciu procedury uszlachetniania lub dopuszczenia do obrotu na jakimś etapie przetwarzanych towarów.