System INF

Stosowanie systemu INF

W dniu 1 czerwca 2020 r. został wdrożony unijny centralny system UCC INF SP, zwany dalej systemem INF. System ten jest przeznaczony do obsługi elektronicznych Arkuszy Informacyjnych (INF) dla Procedur Specjalnych.

System obsługuje wymianę informacji tylko dla procedury uszlachetniania biernego (OP) i procedury uszlachetniania czynnego (IP).

Zakres danych, które wpisywane są do systemu INF odpowiada danym z załącznika 71-05 UKC-RD.