Pozwolenie

Pozwolenie na uszlachetnianie czynne

Pozwolenie na uszlachetnianie jest nieodzownym elementem wnioskowanej procedury i po spełnieniu warunków przewidzianych w unijnym kodeksie celnym i otrzymaniu pozwolenia możliwe jest rozpoczęcie realizacji uszlachetniania.  Wniosek składany jest do właściwego Urzędu celno-skarbowego będącego częścią Krajowej Administracji Skarbowej. Forma złożonego wniosku o pozwolenie może być w formie papierowej lub elektronicznej.