System RPS

System RPS - elektroniczny kwit rozliczenia

W 2021 roku zostanie wdrożona usługa e-PS, świadczona przez System RPS (Rozliczanie Procedur Specjalnych). 

System RPS umożliwia składanie rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 Rozporządzenia Delegowanego do UKC, dla procedury uszlachetniania czynnego, i procedury końcowego przeznaczenia. Usługa pozwoli także na monitorowanie procedury składowania celnego z wykorzystaniem dokumentu Spis Inwentaryzacyjny.