Doradztwo celne

Doradztwo celne

Prowadzimy szerokie doradztwo celne w zakresie procedur specjalnych w tym uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, składowania celnego jak też końcowego przeznaczenia. 

Pod naszą opieką podmiot gospodarczy jest prowadzony przez cały proces od złożenia wniosku do Krajowej Administracji Skarbowej aż do uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej. Kolejnymi  etapem, który jest nadzorowany przez nas,  jest systematyczne rozliczanie w systemie RPS jak też  wyłapywanie błędów powstałych na różnych etapach procesu przetwarzania i tworzenia  dokumentacji celnej.  Rozliczenie procedury przed daną komórką Krajowej Administracji Skarbowej i otrzymanie informacji o zakończeniu monitorowania oraz o prawidłowym zamknięciu pozwolenia daje gwarancje rzetelnego zakończenia całego procesu uszlachetniania.

Dla potrzeb naszych klientów i ich prawnego bezpieczeństwa współpracujemy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w zakresie prawa celnego w tym z zakresu procedur specjalnych.