Uszlachetnianie bierne

Uszlachetnianie bierne ogólny opis

Procedura uszlachetniania biernego pozwala na dokonanie zmian na towarach posiadających statutu towarów pochodzących z Unii Europejskiej. Po dokonaniu uszlachetnienia możliwa jest dopuszczenie do obrotu z częściowym lub całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.  To jedna z procedur często wykorzystywana przez przedsiębiorców z terenu Unii Europejskiej.