O uszlachetnianiu

Uszlachetnianie

Procedura uszlachetniania przewidziana w unijnym kodeksie celnym występuje w dwóch przypadkach.

Pierwszy przypadek przewiduje uszlachetnianie bierna na towarach o statucie unijnym, które są wywożone poza obszar celny Unii Europejskiej i poddane przetworzeniu.

Drugi przypadek przewiduje uszlachetnianie czynne na towarach o statucie nieunijnym, które są przywożone na teren Unii Europejskiej i poddane przetworzeniu.

Następują też możliwe kombinacje pomiędzy procedurami uszlachetniania takimi jak uszlachetnianie bierne- czynne lub bierne-czynne-bierne z możliwością wykorzystania towarów ekwiwalentnych oraz wiele innych przypadków. 

To tylko zarys możliwości stworzonych prawnie dla przedsiębiorców realizujących przetworzenie towarów.