Uszlachetnianie czynne

Uszlachetnianie czynne ogólny opis

Procedura uszlachetniania czynnego pozwala na dokonanie zmian na towarach nie posiadających statutu towarów pochodzących z Unii Europejskiej. Po dokonaniu uszlachetnienia możliwa jest jedna z kilku procedur przewidzianych przepisami prawa taka jak powrotny wywóz, dopuszczenie do obrotu lub inna procedura.  To rozwiązanie jest o tyle korzystne, że nie powoduje konieczności zapłaty cła i podatku VAT od towarów przywiezionych do uszlachetnienia.